بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. (مقام معظم رهبری)
پست الکترونیکصفحه ی نخست

چهارشنبه, 12 بهمن 1401
مهمترین دغدغه مدیران چه باید باشد؟

مهمترین دغدغه مدیران چه باید باشد؟
شغل
5  50%
ازدواج
3  30%
مسکن
2  20%

تعداد آرا  :  10
اولین رای  :  سه شنبه, 25 آذر 1393 ساعت 16:00
آخرین رای  :  شنبه, 29 آذر 1393 ساعت 14:07